Privacy Statement

 

Privacy statement voor sollicitanten

Hotel Cleaning Company BV verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”). Hotel Cleaning Company BV gebruikt deze gegevens om je sollicitatie te kunnen verwerken. De wijze van opslaan en het gebruik van je Persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Welke informatie wordt door Hotel Cleaning Company BV verzameld en verwerkt?

Om te kunnen solliciteren bij Hotel Cleaning Company BV , bekijk de vacatures. Hierbij moet je een aantal Persoonsgegevens invullen zoals naam, telefoonnummer en mailadres. Nadat je deze gegevens hebt ingevuld, wordt automatisch een dossier aangemaakt. Dit dossier bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens je sollicitatie. Hierin worden ook de documenten opgeslagen die je hebt ge-uploaded, zoals jouw CV, brief.

 

Voor welke doeleinden zal Hotel Cleaning Company BV gegevens over jou gebruiken?

Hotel Cleaning Company BV zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om je sollicitatie te kunnen verwerken en je gegevens te delen met de manager die een vacature heeft;

  • Om je op te nemen in een kandidatenlijst (portefeuille);

  • Om je te informeren over andere vacatures indien je een jobalert hebt aangemaakt;

  • Om je te informeren over nieuws indien je een nieuwsbrief hebt achtergelaten;

  • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen zoals het aantal sollicitanten per vacatures en de doorloopsnelheid van vacatures;

  • Om het werving- en selectieproces aan te passen en te verbeteren.

 

Gebruik door derden Hotel Cleaning Company BV kan jouw gegevens aan derden verstrekken indien hij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, hij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval hij dat noodzakelijk acht ter bescherming van zijn eigen rechten.

 

Op welke wijze beschermt [Bedrijfsnaam] jouw Persoonsgegevens?

  • Hotel Cleaning Company BV  zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.

  • Hotel Cleaning Company BV vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.

  • Hotel Cleaning Company BV zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

  • Hotel Cleaning Company BV  zal jouw persoonsgegevens direct verwijderen uit de database zodra je daar om verzoekt. Je kunt dit verzoek per e-mail aan ons doorgeven: info@hotelcleaningcompany.nl. Hotel Cleaning Company BV zal jouw persoonsgegevens in elk geval binnen een jaar na beëindiging van de sollicitatieperiode verwijderen. Indien je ermee hebt ingestemd om te worden opgenomen in een kandidatenlijst of portefeuille dan zullen jouw persoonsgegevens in elk geval binnen 1 jaar na opname in de kandidatenlijst of portefeuille worden verwijderd.

 

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Hotel Cleaning Company BV ?

Dit Privacy Reglement heeft betrekking op Persoonsgegevens die zijn verkregen via de websites www.hotelcleaningcompany.nl. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Hotel Cleaning Company BV accepteert geen aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden. Mogen minderjarigen solliciteren bij Hotel Cleaning Company BV .Minderjarigen die reageren op vacatures, stages of evenementen dienen toestemming te hebben van ouders of wettelijke voogd.

 

Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website www.hotelcleaningcompany.nl. Doorgifte buiten de EU: Hotel Cleaning Company BV verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.

 

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je ons contactformulier invullen.

 

Niet de vacature kunnen vinden die je zoekt?

Ontvang nieuwe vacatures voor deze zoekopdracht per e-mail. Maak een Jobalert.

Maak een Jobalert